KÜSI PAKKUMIST
KYSY TARJOUSTA
Спросите о предложении
Kvaliteet2018-11-07T10:17:01+00:00
  • Kõrge kvaliteet on meie peamine edufaktor, seega pühendame oluliselt tähelepanu kliendipoolsele tagasisidele ja ettepanekutele.
  • Kõrgelt motiveeritud töötajad aitavad meil pakkuda kliendile täielikku rahulolu. Oleme hinnakujunduses asetanud erilise tähelepanu töötasudele ning töötajate kindlustundele. Meile on alati teretulnud töötajate poolsed ettepanekud, soovid ja muudatused, mida peame puhastusteenust pakkuva ettevõtte arenguks vajalikuks.
  • Professionaalse koolitusega parandame pidevalt töökorraldust, informeerime uutest puhastusvahenditest ning koristustarvikutest, kiirendame info liikumist ning tagame meeldiva klienditeeninduse.
  • Puhastusvahendite ja koristusmasinate valikul teeme koostööd ettevõtetega, kes juhinduvad ISO kvalideedijuhtimissüsteemide standarditest. Seega saame olla kindlad, et meie poolt pakutav puhastusteenus on keskkonnasõbralik ning ohutu.
  • Usaldusväärsuse tagamiseks oleme töötanud välja kindla riskide ja vastutuse terviksüsteemi. Teostame töötajale enne tööle asumist taustauuringu ning tutvume tema hoiakutega töösse. Meie üks rangemaid nõudeid töötajale on konfidentsiaalsuse tagamine ärisaladustes.
  • Efektiivne suhtlemine ja korralikud sidevahendid on abiks kiirete muudatuste elluviimiseks. Meie töödejuhataja on varustatud tänapäeva kõige kvaliteetsemate sidevahenditega, mis on oluline klientidele hea teenuse pakkumisel.
  • Sisekontrolli teostame regulaarselt töödejuhatajate poolt, kes tagavad objektil parima töökvaliteedi ja efektiivse töökorralduse. Puhastusteenindajate ja töödejuhatajate toimetuleku, töökvaliteedi ja -efektiivuse üle peab järelvalvet ettevõtte juhtkond. Ettevõtte juhtkonna ja töötajate ühine eesmärk on tagada tellitud töö kvaliteet ja tähtaegadest kinnipidamine.